Korzystamy z plików cookies zapisujących dane użytkownika. Przeglądając naszą stronę wyrażasz zgodę na ich używanie. Według obecnie obowiązujących przepisów prawa możesz je wyłączyć zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej »
zamknij
Kalendarz
Dziś jest Poniedziałek 24 czerwca 2019 roku Jana, Danuty Odwiedziło nas: 8312780 internautów
word słupsk
word słupsk word słupsk word słupsk
Menu przy wyszukiwarce
Wyszukiwarka
Sonda
Odpowiedz nam na pytanie,
jakie czynniki najbardziej wpływają na Pani / Pana poczucie bezpieczeństwa w ruchu dorogowym?
Oznakowanie poziome i pionowe dróg
zachowanie innych uczestników ruchu drogowego
zmiany organizacji ruchu
częste i wnikliwe kontrole drogowe
budowa nowych dr.óg ( obwodnice, ringi, autostrady)
natężenie ruchu
Kursy, szkolenia

Kurs "Minus 6 pkt" 
Najbliższy 25 czerwca 2019 r.


zobacz więcej

Najbliższy termin kursu reedukacyjnego: 28 - 29.06.2019 r.


zobacz więcej

Kierowanie ruchem drogowym: 10.07.2019 r.


zobacz więcej

Egzaminy

 

Wiadomości bieżące 
 

Egzaminy w ośrodku egzaminowania odbywają się w poniedziałki, wtorki, czwartki i piatki w godzinach 7:05 do 15:00 w środy w godzinach 7:05 do 19:30, wg wcześniejszych zapisów w Biurze Obsługi Egzaminów. 

Uwaga! Wyznaczona godzina egzaminu nie oznacza rozpoczęcia egzaminu praktycznego, kolejność egzaminowania osób wyznacza komputerowy system losowania.
 

Zgodnie z § 11.4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r.w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia,egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2016 poz 232 ) osoba może dokonać zmiany bądź rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem egzaminu wyłącznie w formie pisemnej  -osobiście, poprzez pełnomocnika, e-mailem , faxem, pocztą.

 

e-mail: boe@word.slupsk.pl

 

Rezygnacje pisemne będą przyjmowane i dokonywane w godzinach pracy WORD Słupsk, przy czym w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy (rezygnacje na najbliższy dzień roboczy) do godziny 14:00 (np. rezygnacji z poniedziałku można dokonać do piątku do godz 14:00).
Przy uwzględnianiu rezygnacji brana pod uwagę będzie data i godzina wpływu do WORD Słupsk. Po wysłaniu rezygnacji poprzez e-mail należy się upewnić telefonicznie czy e-mail został otrzymany przez WORD Słupsk.

Po ustaleniu terminu egzaminu należy sprawdzić dane osobowe oraz ustalony termin egzaminu na otrzymanym zaświadczeniu. W przypadku stwierdzenia niezgodności na zaświadczeniu można zgłosić je w Biurze Obsługi Egzaminów. W przypadku niezgłoszenia niezgodności  żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrytwane.

W przypadku zapisu telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić termin egzaminu w formie pisemnej - e-mailem, faxem, pocztą. W przypadku braku pisemnego potwierdzenia terminu egzaminu ustalony termin pozostaje, natomiast żadne roszczenia wobec WORD nie będą rozpatrywane.

 

Złożone pisemne pełnomocnictwo  dotyczy jedynie zapisu osoby na egzamin, zmiany lub rezygnacji z wyznaczonego terminu egzaminu (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora WORD).

 

Osoba przystępująca do egzaminu powinna mieć przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty,  paszport lub kartę stałego pobytu).

Osoby przystępujące do egzaminu mogą oczekiwać w poczekalni budynku lub przed budynkiem ośrodka egzaminowania.

 

 

 

 

Ogólne informacje dotyczące egzaminowania 

1.Procedura przyjmowania skarg dotyczących sposobu i oceny egzaminu państwowego.

2. Pojazdy przeznaczone do przeprowadzania egzaminów w zakresie prawa jazdy kat. B zostały wyposażone w kamery -  zgodnie z art. 54 ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami
(Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.)

3. Dostęp do nagranego materiału posiadają:
- dyrektor ośrodka egzaminowania lub osoba przez niego upoważniona;
- egzaminator nadzorujący;
- osoba prowadząca nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów na prawo jazdy w imieniu właściwego organu prowadzącego nadzór;
- osoba egzaminowana lub jej pełnomocnik oraz egzaminator, który prowadził egzamin;
- egzaminator, w stosunku do którego wszczęto postępowanie wyjaśniające.

4.Pojazdy przeznaczone do przeprowadzania egzaminów w zakresie prawa jazdy kat. B +E , C, D również zostały wyposażone w kamery.


5. Zapis z kamer  jest przechowywany przez okres 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 
 

 

Statysytka egzaminowania                 Pliki do pobrania

 

 
 


ZAPISY NA EGZAMIN ON-LINE

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu w WORD Słupsk możliwości rezerwacji terminu egzaminu przez internet za pośrednictwem serwisu info-car.pl.

czytaj więcej

Wymagane informacje i dokumenty do rejestracji na egzamin państwowy

Data publikacji: 2012-12-30

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Biurze Obsługi Egzaminów (BOE) informacji o nr PESEL kandydata i numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę (PKK) osobiście, poprzez pełnomocnika (wraz z pisemnym pełnomocnictwem) , telefonicznie lub przez internet .

czytaj więcej

Opłaty za egzamin obowiązujące od 19.01.2013

Data publikacji: 2012-12-30

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA EGZAMINY

czytaj więcej

AKTUALNE AKTY PRAWNE

Data publikacji: 2012-10-18

 

Aktualne rozporządzenia i ustawa dotyczące egzaminowania kandydatów na kierowców.

czytaj więcej

Procedury obsługi interesantów w Biurze Obsługi Egzaminów

Data publikacji: 2011-04-04

ZARZĄDZENIE Nr 5/2019/BOE

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

z dnia 31.01.2019 r. w sprawie ustalenia procedur obsługi interesantów

w Biurze Obsługi Egzaminów WORD Słupsk

(wyciąg z procedur)

 

czytaj więcej

Przeprowadzanie egzaminów państwowych pojazdami OSK

ZARZĄDZENIE nr 6/2019//BOE

Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku

z dnia 31.01.2019 roku w sprawie:

Przeprowadzania państwowych egzaminów praktycznych pojazdami ośrodka szkolenia kierowców oraz rejestrowania praktycznej części egzaminu praktycznego kat. B prawa jazdy pojazdami ośrodka szkolenia kierowców

czytaj więcej

SPOSÓB WYWOŁYWANIA OSÓB NA EGZAMIN PAŃSTWOWY

Data publikacji: 2014-05-05
SPOSÓB  WYWOŁYWANIA OSÓB NA EGZAMIN PAŃSTWOWY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego stosuje nowy sposób wywoływania osób na egzamin,  zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych .

czytaj więcej

Egzamin teoretyczny

Data publikacji: 2013-07-08

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

czytaj więcej

Egzamin praktyczny

Data publikacji: 2013-07-18

Warunki i tryb przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego

czytaj więcej

Procedura składania skarg

Data publikacji: 2011-03-17

PROCEDURA SKŁADANIA SKARG

Procedura postępowania w przypadku skarg na przebieg egzaminów państwowych jest realizowana w trybie art. 67 ust 1 pkt 1, 4 oraz art. 68 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku Dz.U. poz. 1284 z 2018 roku z późn. zmianami.

czytaj więcej

Do góry